Over Roo Kerk

De voormalige kerk van Gontrode (‘Roo’ in de volksmond) wordt sinds 2019 gebruikt voor talloze activiteiten met een grote verscheidenheid.

Het sociale aspect van de kerk is er nog steeds, want Roo-kerk blijft een plek waar mensen elkaar ontmoeten en op zoek kunnen gaan naar zingeving. Roo-kerk is oa geschikt voor:

  • lezingen, vormingen, opleidingen, vergaderingen, seminaries, studiedagen
  • productvoorstellingen
  • culturele evenementen zoals tentoonstellingen, muzikale optredens, toneelvoorstellingen, …
  • recepties na bovenstaande evenementen
  • bezinningen en bijeenkomsten met een religieus karakter
  • Roo-kerk beschikt over een piano kwartvleugel Dietmann D185 en een gestemd Lovaert-orgel, die ter beschikking van de huurder staan, mits concrete afspraken.

Meer informatie omtrent onze huisregels kan u nalezen in de algemene voorwaarden. Technische details vindt u in de technische fiche.

Lovaert-orgel

Leonard Lovaert (1802 – 1872) was de eerste en bekendste Nevelse orgelbouwer. Hij wordt beschouwd als de beste orgelbouwer uit de familie Lovaert.

Zijn eerste orgel dateert uit 1833 (Markegem). Het lijkt dus aannemelijk dat hij bij een orgelbouwer in de leer was vooraleer hij zich als zelfstandig orgelbouwer vestigde. Organoloog P. Roose sluit niet uit dat Lovaert contacten heeft gehad met de bekende orgelbouwersfamilie Van Peteghem. Er zijn namelijk wel gelijkenissen met het werk van de Van Peteghems, maar tegelijkertijd zijn er evenveel aspecten die eerder duiden op Lovaerts eigenwijze zin voor improvisatie en onderzoek. Dit wordt trouwens bevestigd door de octrooien die aan hem werden verleend in 1838 en 1839 voor de ‘verbetering van een stelsel van orgel’ en ‘eenen middel dienende om looden dakgoten op de daken der kerken en andere gebouwen aenteleggen en te plaetsen, zonder daertoe het vuer te hoeven gebruiken’. De Nevelse Lovaertkenner Antoine Janssens vermoedt dan ook dat Lovaert zijn loden orgelpijpen zelf fabriceerde, daar waar andere tijdgenoten orgelbouwers hun pijpen meestal inkochten.

Het orgel van Gontrode werd door de parochie in 1834 besteld. Gezien de in het contract vermelde levertermijn van 6 maanden en gezien het hier om een betrekkelijk klein orgel ging, mogen we aannemen dat het orgel reeds in de kerk bespeelbaar zal geweest zijn eind 1834, uiterlijk 1835.

Het orgel van Gontrode staat op de lijst van beschermde monumenten en werd in 2009-2010 gerestaureerd.